Μέσα στον μεγάλο κατάλογο τρόπων εφαρμογής για την πολυουρεθάνη, είναι και η επιλογή της υγρής.