Από την δεκαετία του 1980, που η Σκρέκας-Εργομονωτική δραστηριοποιείται στη μόνωση και τη στεγανοποίηση, έχουν αλλάξει πολλά σε αυτό τον χώρο.

Έχουν αλλάξει το κλίμα, οι θερμοκρασίες, οι τρόποι δόμησης και κατ’επέκταση οι ανάγκες και οι απαιτήσεις όλων μας ότι αφορά την μόνωση των κατασκευών που χρησιμοποιούμε. Έχουν όμως αλλάξει τόσο η γνώση όσο και η τεχνογνωσία στην διαδικασία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την μόνωση και την στεγανοποίηση.

Όλα αυτά τα χρόνια, η Σκρέκας-Εργομονωτική, δεν έχει πάψει να αναπτύσει τις γνώσεις της ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των κατασκευών της.

Με συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, παρουσίασεις υλικών και μηχανημάτων που αφορούν την μόνωση, την στεγανοποίηση και το βιομηχανικό δάπεδο,διευρύνουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε βήμα προς βήμα την εξέλιξη στους τομείς αυτούς.

Έτσι λοιπόν, οι εφαρμογές πολυουρεθάνης και πολυουρίας που η Σκρέκας-Εργομονωτική έχει όλα αυτά τα χρόνια αναλάβει, διεκπερώθηκαν με την χρήση τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων και των πλέον σύγχρονων υλικών. Mε τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο, γνωρίζει και μπορεί να αναλάβει την θερμοπρόσοψη κτιρίων,τη στεγανοποίηση πισινών και έργα στα οποία απαιτούνται ελαφρομπετό, ασφαλτόπανα ή μεμβράνες pvc.

Τα βιομηχανικά δάπεδα, και τα απλά αλλά και αυτά με εποξιδικές βαφές, ακολουθούν τις επιταγές της εξέλιξης από τη μια των αναγκών των χώρων και από την άλλη των υλικών και των τρόπων εφαρμογής τους. Τέλος οι ράμπες και τα σταμπωτά δάπεδα που κατασκευάζουμε, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχές.

Η επιλογή της Σκρέκας-Εργομονωτική για μόνωση και στεγανοποίηση, εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό απότελεσμα, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του έργου.