Είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση μεμβράνης PVC σε επιφάνειες για την επίτευξη στεγανοποίησης.

Ακολουθώντας λοιπόν την πρόοδο και την εξέλιξη στην κατασκευή όλο και ανθεκτικότερων μεμβρανών PVC, η Εργομονωτική στεγανοποιεί μεγάλες ή μικρές επιφάνειες με την χρήση τους.