Η υψηλή αντοχή και η μεγάλη διάρκεια που έχουν τα βιομηχανικά δάπεδα της Εργομονωτική, την έχουν καταστήσει κορυφαία στο χώρο εταιρεία.

Με πείρα στα υλικά και τις τεχνικές εφαρμογής, με απόλυτη γνώση των αναγκών κάθε χώρου αλλά και τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων και υλικών, η Εργομονωτική είναι η καλύτερη επιλογή για κάλυψη επιφανειών με βιομηχανικό δάπεδο.