Πολλά είναι τα υπόγεια και οι πυλωτές που έχουν ανάγκη για ράμπα ώστε η πρόσβαση σε αυτά να είναι ασφαλής και εύκολη. Κήποι, αυλές, πρασιές και κτήματα συχνά χρειάζονται διαδρόμους ή επιστρώσεις για ευκολότερη πρόσβαση και περιήγηση από ανθρώπους και οχήματα. Όπως είναι γνωστό, οι κανόνες και οι προδιαγραφές ασφάλειας ολοένα και γίνονται αυστηρότερα. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η κλίση, το υλικό ανάλογα τη χρήση, το χρώμα, η διαγράμμιση, οι ρίσεις και ας μην λησμονείται και το έδαφος. Αυτές τις ανάγκες έρχεται να καλύψει η ΣΚΡΕΚΑΣ-Εργομονωτική με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει. Είτε είναι ανηφορική είτε κατηφορική η κλίση, οικοδομή ή έτοιμο κτίριο,η ΣΚΡΕΚΑΣ-Εργομονωτική, θα κατασκευάσει ράμπα ή και διάδρομο που σίγουρα θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών όσο απαιτητικές κι αν είναι. Επίσης με την προσεκτική και εκλεπτισμένη κατασκευή τους, η ράμπα ή και ο διάδρομος θα ενσωματωθούν στον υπόλοιπο χώρο.