Η θερμοπρόσοψη είναι μόνωση που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε οικοδομές όσο και κτίρια που ήδη χρησιμοποιούνται. Με την εφαρμογή της, οπλίζονται και οι κάθετες επιφάνειες του κτιρίου με αποτέλεσμα η συνολική μόνωση του οικοδομήματος γίνεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.

Η ΣΚΡΕΚΑΣ-Εργομονωτική, με την εμπειρία που διαθέτει αλλά και την τεχνογνωσία που ενημερώνει διαρκώς, εφαρμόζει θερμοπροσόψεις με την τελευταία λέξη τόσο της τεχνολογίας και των υλικών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Στις μέρες μας, που όλο και περισσότερο, οι αρχιτέκτονες απαιτούν μεγαλύτερα επίπεδα μόνωσης,ολοένα και πιό πολλά είναι τα έργα που στην ΣΚΡΕΚΑΣ-Εργομονωτική αναλαμβάνουμε για θερμοπροσόψεις.

Ταυτόχρονα, δεν είναι λίγοι και οι ιδιοκτήτες παλαιοτέρων κτιρίων που στρέφονται στην θερμοπρόσοψη, ως μία εφαρμογή που θα μειώσει κατά πολύ το ενεργειακό κόστος του κτιρίου. Η επιλογή των πλέον αποδοτικών υλικών και των πλέον σύγχρονων τεχνικών εφαρμογής, κάνουν την θερμοπρόσοψη της ΣΚΡΕΚΑΣ-Eργομονωτική την καλύτερη επιλογή.

Επικοινωνήστε τώρα με την ΣΚΡΕΚΑΣ-Εργομονωτική για θερμοπρόσοψη που θα λύσει το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης στο κτίριό σας.